Brigády 2018

Farský deň

Stavba IV

Príprava pred odpustom

Stavba III

Stavba II

Záhon okolo cerkvi

Začiatok stavby

Chodník k fare

Búranie starej drevárky

Premiestnenie drevárky

Nová skrina do zakristije