Stavba pokračovanie

Dokončovanie pred zimou

Fara rok 2019

Rubanie dreva