FARNOSŤ

História
      Farnosť Topoľa je jednou z najstarších gréckokatolíckých farnosti v okoli Sniny. Túto skutočnosť dokumentuje zápis v súpise gréckokatolíckých farnosti z rokov 1775-1778, kde sa konštatuje, že:

             „Topoľa je parochiou (farnosťou) od nepamätných – dávno minulých časov“. 

     Prvý písomný doklad o jej existencii pochádza z roku 1657, kedy sa spomína v urbári humenského panstva.

    V období medzi rokmi 1752 až 1775 bola k farnosti Topoľa pričlenená farnosť Runina, ktorá bola jej jedinou filialkou až do roku 1950. V súčasnosti je k farnosti Topoľa pričlenená filialka Príslop.

   Administratívne farnosť Topoľa do roku 1945 bola súčasťou Zanastarského soboru v ramci Mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva. Po odtrhnutí Zakarpatskej Ukrajiny od Československa, prechádza v roku 1946 celý Zanastarský sobor pod správu Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva. V súčasnosti farnosť Topoľa patrí do Prešovskej metropolie a Sninského dekanátu. 

 

Zoznam farárov a správcov farnosti:

1622

 – 

1622

Lukáš

1657

 – 

1657

Ivan Pop

1703

 – 

1717

Lukáš Baranský

1728

 – 

1728

Svislans Čusič

1733

 – 

1746

Vasiľ Ivan Duchnovič

1750

 – 

1752

Andrej Rakovič – excur. z Kolbasova

1788

 – 

1792

Peter Duchnovič

1800

 – 

1803

Vasiľ Duchnovič

1805

 – 

1806

Michal Matúš

1814

 – 

1821

Ján Konč (3)

1821

 – 

1822

Eliáš Sivuľský – excur. z Uličského Krivého

1822

 – 

1823

Vasiľ Rakovský

1825

 – 

1831

Andrej Volkay

1833

 – 

1835

Pavol Demjanovič

1836

 – 

1842

Ján Hľudz

1843

 – 

1850

Ignác Demjanovič

1850

 – 

1856

Ján Hynd

1856

 – 

1876

Augustín Chira st.

1878

 – 

1896

Ján Fedeles

1896

 – 

1903

Viktor Krafčik

1903

 – 

1914

Augustín Chira ml. – excur. z Uliča

1915

 – 

1924

Július Fircák

1924

 – 

1931

Július Rogovský – excur. z Uliča

1931

 – 

1948

Mikuláš Fedák

1948

 – 

1952

Gabriel Németh

1968

 – 

2005

Pavel Stanko

2005

 – 

2009

Juraj Kuchtanin

2009

 – 

2014

Ján Fedák

2014

 – 

2017

Slavomír Nergeš

2017

 – 

?

Lukáš Kireš