KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev
farnosť Topoľa
Topoľa 19
067 65

Farský úrad: 057 / 779 56 32 

o. Mgr. Lukáš Kireš 

0904 738 354

kires.lukas@gmail.com

 číslo účtu farnosti:

SK90 0900 0000 0004 6406 1127