OSOBNOSTI

 

Alexander Vasilievič Duchnovič

          Narodený dňa 24. 4. 1803 v obci Topoľa. V rokoch 1821 – 1823 študoval filozofiu v Košiciach, ďalšie štyri roky sa venoval štúdiu teológie v Užhorode. Takto pokračoval v otcových šľapajách, ako gréckokatolícky kňaz.  Po štúdiu pôsobil na biskupskom úrade v Prešove, ako vychovávateľ v Užhorode, gréckokatolícky kňaz v Chmeľovej a Beloveži. Od roku 1838 bol notárom biskupského poradného zboru v Užhorode, od roku 1843 kanonik biskupstva v Prešove.
          Alexander Duchnovič bol tiež básnikom, autorom divadelných hier, historikom, zakladateľom ľudových škôl, autorom učebníc pre žiakov a ich učiteľov. V polovici 19. storočia sa stal ústrednou postavou kultúrneho života veriacich prešovskej gréckokatolíckej eparchie. Najmä však tým, že založil prvý internát na východnom Slovensku pre deti z chudobných rodín.

      Je najvýznamnejšou osobnosťou národného obrodenia Rusínov v Rakúsko – Uhorsku v 19. stor.Pre svoj rusínsky národ sa snažil vydobiť lepšiu budúcnosť. Je autorom viacerých kníh, ako napr.: Kratkaja zemlepis, Malenkaja biblia s kartenkami, Chlib duši, Molitvennik dľa ruskich ditej, Istinnaja istoria Karpato Rusov.

Zomrel 30. 03. 1865. Je po ňom pomenované divadlo v Prešove – Divadlo Alexandra Duchnoviča, s inscenáciami v rusínskom jazyku.