Rok 2018

Odpust drevená cerkov

Farská púť Prešov 2018

Relikvie Pátra Pia vo farnosti

Púť do Mariapocse

Požehnanie kríža

Slúženie v drevenej cerkvi

Požehnanie zástav

Poehnanie liečivých bylín

Požehnanie vozidiel

Odpustová slávnosť

Krakov

Slávnostné prijatie eucharistie

Odpust Veľká Poľana

Grilovačka

Svetlý pondelok

Christovo Voskresenije

Veľký piatok

Kvetná nedeľa

Križupoklonná nedeľa

Krasnobrodská ikona -Ulič

Liturgia VPD, kolyva

Požehnanie sviec

Krasnobrodska ikona

Bohojavlenije