Rok 2019

Požehnanie vozidiel

Odpustová slávnosť

Veľká Poľana 2019

Veľkonočný pondelok

Požehnanie jedál

Pascha

Veľký pôst – kolyva

Prerabanie kuchyne

Požehnanie sviec

Zima 2019

Vianoce

Vianočný koncert