Rok 2019

Betlehemci 2019

Sviatky + nový rok

Odpustová slávnosť sv. Michal

Panachyda Hodošík

Panachyda na cintoríne

Požehnanie vozidiel

Odpustová slávnosť

Veľká Poľana 2019

Veľkonočný pondelok

Požehnanie jedál

Pascha

Veľký pôst – kolyva

Prerabanie kuchyne

Požehnanie sviec

Zima 2019

Vianoce

Vianočný koncert