Slávenie sv. liturgií

sluzenie-drevena-cerkov-2019-opravene-pdf

Viac info na farskom úrade Topoľa