Slávenie sv. liturgií

Sväté liturgie sa momentálne nekonajú, dátumy slávenia svätých liturgii počas letnej sezóny budu oznámené vopred

Viac info na farskom úrade Topoľa