Výlety

Drevené cerkvi „Snina“

 

Cyklistický chodník ikon

Výlety:

Po príchode do obce, sa približne v jej strede stretneme so značkou ,,židovský cintorín,,. Navádza nás na odbočenie doľava, priamo do areálu gréckokatolického chrámu. Osobné automobily je možné odparkovať ešte pre areálom, pred vstupnou bránou. Ďalej pokračujeme pešo, po ľavej strane míňame miestny gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla, a po pravej strane farskú budovu. Pred nami sa objavuje vychodený chodník stredom lúky (starého futbalového ihriska), ktorý nás zavedie priamo k židovskému cintorínu.

Židovský cintorín v Topoli

Prvá zmienka pochádza z roku 1865-1866, kedy bol zakreslený do katastralnej mapy obce. Nájdeme tu 59 náhrobných kameňov. Cintorín prešiel v roku 2015 komplexnou opravou, a v roku 2016 za začalo s reštaurovaním najviac poškodených a najvzácnejších náhrobných kameňov. Pochovaných je tu aj niekoľko rabínov s rodinami. Za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 2000.

Park Alexandra Duchnoviča

Ak pokračujeme po hlavnej ceste cez obec, onedlho sa ocitneme v jej centre. Po pravej strane vidíme Park Alexandra Duchnoviča, rodáka z Topole. Dominantou parku je jeho busta.

V samotnom centre obce môžeme tiež navštíviť drevený chrám sv. Archanjela Michala. Je situovaný na pravej strane od hlavnej cesty, na kopci. Súčasťou areálu je aj miestny cintorín, vojenský cintorín z 1.svetovej vojny, trupáreň.

Vojenský cintorín z 1. sv. vojny

Pochovaných je tu 240 vojakov.  Nájdeme tu 153 vojnových hrobov, pričom 34 je spoločných,ostatné sú samostatné. Známych je 27 rakúsko-uhorských vojakov. Vznikol pravdepodobne v roku 1917. Nakoľko sa nachádza v blízkosti dreveného chrámu, bol pomerne dobre udržiavaný. Vroku 1996 boli vykonané rekonštrukčné práce. V roku 2004 boli umiestnené nové kríže na hroboch spoločne s centrálnym krížom uprostred cintorína.

                                 

Trupáreň

Postavená na pôvodnom mieste starej trupárne, ktorá slúžila na dočasné umiestnenie tela mŕtveho vpredovšetkým v čase cholery. Súčasná trupáreň v sebe ukrýva trámový systém, ktorý slúžil vo veži v Kalnej Roztoke. Tá bola stará, tak ju dali z cerkvi dole, rozobrali a opätovne poskladali v Topoli.